Đăng ký lịch học

Chào các em, các em hãy hoàn thành thông tin đăng ký bên dưới để thầy tiện cho việc xếp lớp. Thời gian xếp lớp: 16g00 ngày 10/06/2023 (Thứ 7). Địa chỉ: Số 32, Phan Sĩ Thực, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ.

Thông tin học sinh

Lịch học

;