Phân tích: Làng - Kim Lân (Bài tham khảo 1)

Thầy Thành 06/04/2022

 I. Mở bài

Đề tài người nông dân đã tr thành mnh đất màu m để các nhà văn ươm trng lên biết bao kit tác. Trước Cách mng tháng Tám, Ngô Tt T đã đem đến cho người đọc mt ch Du vi sc sng mãnh lit ca người nông dân b áp bc, Nam Cao đem đến mt lão Hc giàu lòng t trng và lòng thương con vô b bến. Sau Cách mng, Kim Lân - nhà văn ca nông dân đã đem đến cho người đọc hình nh người nông dân trong thi kì đổi mi, đó là nhân vt ông Hai trong truyn ngn « Làng ». Truyn k v ông Hai mt người nông dân có tình yêu vi làng quê tha thiết gn bó, hòa quyn thng nht trong tình yêu đất nước vô cùng sâu nng, thiết tha, bn cht.

II. Thân bài

1. Khái quát

Truyn ngn “Làng” được viết vào nhng năm đầu ca cuc kháng chiến chng quân Pháp xâm lược. Câu chuyn xoay quanh nhân vt chính là ông Hai - mt người rt t hào và yêu mến làng Ch Du ca mình. Do chiến tranh nên gia đình ông phi tn cư nhưng ông luôn mong ngóng tin tc v làng. Hình nh ông Hai đau kh khi nghe tin làng theo gic được miêu t rt độc đáo. Cui truyn, ông Hai vui mng khi nghe tin ci chính rng làng mình không theo gic dù cho nhà ông b đốt trong đám cháy y. nhân vt này, ông Hai th hin nhn thc ca mình, hơn c là nhn thc chung ca giai cp nông dân trong cuc chiến tranh v quc. T tình yêu làng da diết, nhân vt đã nâng lên thành tinh thn yêu nước mnh m, hi sinh tài sn riêng để gi vng lòng trung vi T Quc.

2. Cm nhn nhân vt ông Hai

a. Hoàn cnh ca nhân vt

- Ông Hai là mt Lão nông quê làng Ch Du.

- Ông lão yêu làng nên hay khoe v làng Ch Du ca mình. Nếu trước cách mng ông hay khoe vi s giàu có trù phú ca làng. Thì sau cách mng ông lão luôn yêu và t hào v phong trào kháng chiến ca làng ông.

- Theo lnh ca y ban kháng chiến, gia đình ông phi đi tn cư. Ban đầu ông nht định không đi cùng anh em dân quân t v đánh Pháp, nhưng v sau ông t nh tn cư âu cũng là kháng chiến.

=> Nhn xét: T hoàn cnh ca nhân vt ông Hai, nhà văn giúp người đọc nhn ra được nét phm cht đáng quý trong tâm hn ca lão nông cht phát. Tình yêu làng hòa quyn vi tình yêu đất nước, kháng chiến đây cũng là s thay đổi ln trong tư tưởng và nhn thc ca người nông dân trong nhng năm đầu cuc kháng chiến chng thc dân Pháp. V đẹp ca nhân vt ông Hai được th hin chân thc và cm động qua tác phm.a. Trước khi nghe tin làng theo gic, nơi tn cư, ông Hai luôn nh làng da diết, mun v làng, mun tham gia kháng chiến.

Trước hết ông Hai hin lên là mt người yêu nước, yêu làng, luôn t hào v quê hương - nơi chôn nhau ct rn ca mình.

+ Trước Cách mng tháng Tám: Khi nhc đến làng là ông Hai t hào v cái “sinh phn” ca viên tng đốc làng ông, nó nguy nga, đồ s. Không nhng thế, ông còn khoe và hãnh din vi mi người v: “con đường làng tri toàn là đá xanh. Tri mưa, tri gió bão, bùn đi không dính gót. Trong làng, nhà ngói san sát như trên tnh”.

+ Sau cách mng tháng Tám: Khi khoe làng, ông còn nhc đến nhng ngày “cùng anh em đào đường, đắp , x hào, khuân đá….”. Điu đó cho thy rõ ràng trong ông Hai đã có s thay đổi v nhn thc. Trước đây ông ch chú ý đến cái hào nhoáng, bóng by bên ngoài thì gi đây ông trân trng nhng k nim khi cùng mi người xây dng cho làng. T hình nh khoe làng giàu và đẹp, ông đã thay đổi nhn thc ca mình. Làng vn giàu và đẹp đó nhưng gi đây làng rt yêu nước, rt “tinh thn”.

- Ngoài ra, tình yêu y còn th hin khi gia đình ông xa làng đi tn cư. Ông nh: “Ôi nh làng, nh cái làng quá”. Điu đó không l bi “làng” là nơi thân thương gn bó, là nơi chôn nhau ct rn gn vi nhng k nim sâu sc ca người nông dân. S gn bó y làm sng dy tâm hn ca nhng s vt tưởng gn như vô tri vô giác.

* Liên h - m rng: Nhà thơ Chế Lan Viên tng viết:

“Khi ta ch là nơi đất

Khi ta đi đất bng hóa tâm hn.”

(Chế Lan Viên)

- Điu khiến người đọc trân trng và cm phc đó chính là lòng yêu nước nng nàn. Mc dù rt mun cùng anh em li gi ngôi làng thân thuc nhưng vì chính sách ca c H, ông Hai đành phi làm theo và t nh “tn cư cũng là kháng chiến”. Có th thy, ông Hai và nhng người có suy nghĩ như ông đều tin rng bn thân mình tuân theo điu lnh cũng ch để phc v cho vic kháng chiến din ra suôn s. y là mt cách nghĩ đơn gin nhưng có lí, có tình.

- nơi xa quê hương, hình nh mt ông lão đứng ngóng ch nghe tin tc kháng chiến tht d mến. Mi khi có tin báo thng li t đài phát thanh “rut gan ông như múa c lên”, lúc y, ông Hai rt vui và hòa cùng tiếng reo vi mi người. Tình yêu làng ca ông Hai cũng là tình yêu ca biết bao nhiêu con người Vit Nam trong kháng chiến. Chính tình yêu y là động lc thôi thúc h gi đất, gi làng, gi nét văn hóa c truyn ca dân tc.

b. Tình yêu làng yêu nước ca nhân vt ông Hai khi nghe tin làng theo gic.

Tình yêu làng quê hòa quyn vi tình yêu đất nước ca ông Hai được nhà văn khc ha chân thc và cm động qua mt tình hung gây cn, và kch tính đó là tình hung ông Hai nghe tin làng ch Du theo Tây.

- Nghe tin sét đánh y, ông Hai bàng hoàng: “c ông nghn ng hn li, da mt tê rân rân. Ông lão lng đi, tưởng như không th được. Mt lúc sau ông mi rn è è, nut mt cái gì vướng c, ông ct tiếng hi, ging lc hn đi”. T đỉnh cao ca nim vui, nim tin ông Hai rơi xung vc thm ca s đau đớn, ti h vì cái tin y quá bt ng. - Cái tin y được nhng người tn cư đã k rnh rt quá, li khng định h “chúng tôi va dưới y lên đây mà li” làm ông không th không tin. S đau đớn th hin rõ qua nét mt, c ch, ging nói ca ông lão.

=> Không đau đớn và bàng hoàng sao được vì sâu thm trong con tim ông làng Ch Du là làng anh hùng, làng ca kháng chiến và cách mng. Thế mà gi đây, tt c nim tin, hi vng, nim t hào đã hoàn toàn sp đổ trong ông.

- Vì vy mà trên đường v nhà “ông Hai cúi gm mt xung mà đi”, ông xu h không dám nhìn ai, ông t vn lương tâm ca chính mình. Ri ông thoáng nghĩ đến m ch nhà. Còn gì chua chát, đau đớn hơn khi ging nói ca người đàn bà cho con bú vng vng theo: “Cha m tiên sư chúng nó! Đói kh ăn cp ăn trm bt được người ta còn tha. Còn cái ging Vit gian bán nước ch cho mi đứa mt nhát.” => Tình yêu làng b sp đổ, tình cm ca ông b tn thương. Và ch có tình yêu sâu nng vi quê hương ca mình, con người ta mi thy ni đau đớn y mà ông Hai là mt ví d đin hình. Còn gì đớn đau hơn khi lòng t tôn ca mình li b mt s tht b bàng làm cho sp đổ. Còn gì đớn đau bng cái ni đau v nơi mình luôn t hào li là nơi mình phi h thn?

- S ut c đến căm gin theo đui ông mãi khi v tn nhà. “V đến nhà ông Hai nm vt ra giường, my đứa tr thy b hôm nay có v khác nên bn nó len lén đưa nhau ra đầu nhà chơi sm chơi si vi nhau”. Lúc y, “nước mt ông lão c giàn ra”, ông rít lên nhng tiếng kêu đau đớn, nhc nhã. Đồng cm vi nhân vt y, người đọc như cm nhn s đau đớn, h thn và ut c theo tng c ch, tng hành động ca ông. Có l đây là đon miêu t ni tâm độc đáo nht, thành công nht ca nhà văn. “Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư?”.

- Ngh thut độc thoi ni tâm din t c th nhng câu hi ging xé trong đầu ông Hai. Nếu không yêu làng đến thế thì ông không đau đớn, ti nhc đến vy. Ông căm thù nhng k theo Tây, phn bi làng, ông nm cht hai tay li mà rít lên: “Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mm mà đi làm cái ging Vit gian bán nước để nhc nhã thế này”. Nim tin, ni ng vc ging xé trong ông. “Ông kim đim li tng người trong óc”, thy h đều có tinh thn c “có đời nào li cam tâm làm điu nhc nhã y”. Ông đau xót nghĩ đến cnh “người ta ghê tm, người ta thù hn cái ging Vit gian bán nước”.

=> Tác gi đã để cho nhân vt tr